About work

Sculptures: unconventional material with contradictory character traits, such as metal wire, wool, latex and Lycra. The techniques are balancing between coincidence and control, derived from subconscious inspirations.

Installations: Site-Specific work, mostly created with the same materials and techniques as the sculptures (as described above). From the fascination for the contrasts between the growing of beauty and the growing of decay arise growing, overgrown forms.

Drawings: Balancing between coincidence and control. The coincidental, experimental forms are the basis of concentrated drawings that will grow.

Eco Land Art: These interventions are intended to be an organic and visual symbiosis with their environment. I do not want to disturb, dominate or destroy anything that lives. I just want to add an accent to the natural image, through this way I’m making a connection to my environment.

Inspiration: Authenticity, aesthetics, satisfaction and healing. Values, status, spaces and places. Attachment, conservation and loss. You, me and that random crack in the wall.

Furthermore: I’m occupied with Workshops, Studio Guidance and Project Development in the Netherlands and abroad. These usually have a strong social character and focus on specific target groups such as Outsider artists.
My performance acts have interfaces with improvisational theater and take place during festivals and events.

 

 

NL

Sculpturen: Onconventioneel materiaal met tegenstrijdige karaktereigenschappen, zoals metaaldraad, wol, latex en lycra. De technieken balancerend tussen toeval en controle, voortgekomen uit onderbewuste inspiraties.
Installaties: Site-specific werk, veelal met dezelfde materialen en technieken als de sculpturen ontstaan (zoals hierboven beschreven). Vanuit de fascinatie voor de contrasten tussen het groeien van schoonheid en het groeien van verderf ontstaan er groeiende, overwoekerende vormen.
Tekeningen: Balanceren tussen toeval en beheersing. De toevallig ontstane, experimentele vormen zijn de basis van geconcentreerde, voort groeiende tekeningen.
Eco-Land Art: Deze interventies gaan een organische en visuele symbiose aan met hun omgeving. Alles wat leeft wil ik niet onnodig verstoren, overheersen of vernietigen. Ik wil enkel een accent toevoegen aan het natuurlijke beeld, om op die manier een verbinding te maken met mijn omgeving.
Inspiratie: Wat is puur en wat is authentiek? Vaak terugkerende thema’s in mijn leven. Fascinerende thema’s om bij stil te staan in een wereld die zich zo snel ontwikkeld. Een wereld waarin we daar voortdurend naar op zoek lijken te zijn en ons tegelijkertijd steeds verder van lijken te verwijderen. Het is al een soort verlangen naar het kunnen waarderen van het kleine. De voldoening uit de esthetische waarde van dingen die niet direct herkenbaar zijn; dingen die je niet direct kunt begrijpen, waarderen of consumeren.
En verder: Daarnaast hou ik me bezig met: Workshop, atelierbegeleiding en projectontwikkeling in binnen- en buitenland. Deze zijn meestal sociaal van aard en gericht op specifieke doelgroepen zoals Outsider Artists. Mijn performance-acts hebben raakvlakken met improvisatie theater en vinden plaats tijdens festivals en op events.